header banner
Default

Forslag: Forpligte bankerne til at tilbyde dankortet – registrer dk


Et borgerforslag vil gøre dankortet obligatorisk på bankhylden

VIDEO: Hurtigt og nemt: Spær selv dit betalingskort
Danske Bank

Et nyt borgerforslag har sat dankortets fremtid i centrum for en national debat. Forslaget, fremsat af Flemming Lau fra Gladsaxe, ønsker at forpligte alle landets banker til at tilbyde det ikoniske dankort til alle deres kunder. Det skriver Finans

I forslaget står der bl.a: “Banker i Danmark skal forpligtes til at tilbyde dankortet som en mulighed i alle indenlandske betalingsløsninger, som baserer sig på betalingskort”.

Baggrunden for forslaget er Flemming Laus bekymring for, hvad der vil ske med det danske betalingslandskab, hvis dankortet forsvinder. Han påpeger, at det er i alles interesse, at dankortet fortsætter som en del af den danske betalingsinfrastruktur.

“Og så var det jeg læste en artikel om dankortet, hvor en bank (Spar Nord, red.) nu har afskaffet Visadankortet og nærmest kun udbyder dankort, hvis kunderne beder indtrængende om det. Og så lavede jeg borgerforslaget. Nærmest lidt i affekt”, udtaler Lau.

Han peger på, at en hverdag uden dankort ville betyde øgede omkostninger for forbrugerne. Selvom han som forbruger ikke ser forskel på, hvilket betalingskort han bruger, mener han, at det er i alles interesse at bevare dankortet.

“Som forbruger har jeg ikke nogen motivation til at vælge det ene betalingskort fremfor det andet. Jeg kan være ligeglad, for jeg betaler jo ikke for nogen af dem. Problemet er bare, at det går ud over os alle sammen, hvis dankortet forsvinder”, uddyber han.

Flemming Lau gør det klart, at han ikke har nogen finansielle interesser i sagen. Han arbejder til daglig med it, men ikke inden for finanssektoren. Hans motivation er simpel: solidaritet. Han mener, at hvis dankortet forsvinder, vil forbrugerne i sidste ende betale prisen.

“Forsvinder dankortet, er der kun os forbrugere til at betale regningen. Så i bund og grund er det usolidarisk, når man betaler med andre kort eller Apple Pay”, slutter han.

Det er nu op til Folketinget at tage stilling til borgerforslaget og afgøre, om bankerne skal pålægges denne forpligtelse.

Ønskes at støtte at forslaget tages op i Folketinget kan det gøres her

Sources


Article information

Author: Toni Nguyen

Last Updated: 1700145482

Views: 990

Rating: 4.2 / 5 (88 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Toni Nguyen

Birthday: 2011-06-19

Address: 6820 Edwards Forks Apt. 559, Jameston, MD 05538

Phone: +3863349575995672

Job: Police Officer

Hobby: Photography, Singing, Crochet, Mountain Climbing, Kite Flying, Archery, Basketball

Introduction: My name is Toni Nguyen, I am a exquisite, frank, dear, unwavering, transparent, variegated, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.