header banner
Default

Er du interesseret i at blive efteruddannet i ChatGPT? Har du lært at prompte?


ChatGPT er blevet udråbt til at ville ændre vores arbejdsliv på samme måde som pc'en og internettet.

Men hvordan virker skidtet?

Og hvordan får jeg den kunstige intelligens til at hjælpe mig i det daglige?

De spørgsmål får i øjeblikket mange medarbejdere til at strømme til kurser i ChatGPT og kunstig intelligens.

På kort tid er AI blevet til årets trend i efteruddannelse, lyder det fra flere kursusudbydere.

De bruger ord som "eksplosiv"og "enorm", når de skal beskrive efterspørgslen om at lære mere om de nye generative sprogmodeller,

- Der er en kæmpe nysgerrighed, hype og fear of missing out (frygt for at gå glip af noget, red.), siger Jan Birkemose, indehaver af Medietrends.dk, der blandt andet holder kurser for journalister og kommunikationsfolk.

- Jeg fornemmer, at mange har den opfattelse, at 'det her er jeg nødt til at få styr på', siger Birkemose.

Udsolgt på to timer

VIDEO: DO NOT Use ChatGPT To Do This
AI-nthony

Hans første ChatGPT-workshop blev udsolgt på en dag, kurserne i efteråret er tæt på udsolgte, og han har måttet afvise folk fra andre brancher.

Da erhvervsorganisationen Business Skive for nyligt lancerede en workshop om ChatGPT, strømmede det til med håndværksmestre, revisorer og andre lokale virksomheder.

- Vi havde udsolgt på to timer, og det er første gang, jeg har oplevet det. Det viser, der er en kæmpe interesse, siger Christopher Gade, der er erhvervskonsulent hos Business Skive.

Kursisterne lærte blandt andet, hvordan de kunne bruge AI til at skrive mails til kunder eller opdatere deres hjemmeside.

I Komponent, der er en forening ejet af Kommunernes Landsforening, oplever man også, stor interesse i at deltage i kurset 'ChatGPT – den ultimative assistent i din kommunale hverdag'.

- De er nysgerrige på, hvad mulighederne er inden for de her sprogmodeller. Især tekstmodellerne og mulighederne for at bruge det som et værktøj i dagligdagen, siger specialkonsulent Martin Nielsen.

Hos Compass Academy, der er skarpe på undervisning i ledelesværktøjer som LEAN eller Scrum, har man nu også fået ChatGPT på programmet.

- Jeg tror at folk er i den her fase, hvor de spørger sig selv: 'Hvor meget kan jeg selv finde ud af? Og i hvor høj grad skal jeg ud og lære mere?', fortæller underviser Torben Madsen.

ChatGPT fik på tre måneder over 100 millioner brugere, men ifølge Torben Madsen "rammer mange også loftet", når de forsøge at bruge teknologien i praksis.

- Der er ingen, der fortæller dig, hvad du skal gøre anderledes, hvis modellen svarer forkert eller begynder at hallucinere og skrive underlige ting, siger han.

Ifølge Jan Birkemose fra Medietrends vil det at "prompte" - at kunne stille AI-modellerne de rigtige spørgsmål - snart blive en grundlæggende kompetence i arbejdslivet.

- På samme måde, som alle forventer, at man er i stand til at sende en e-mail, siger han.

Ekspert: Tænk dig om først

VIDEO: Master the Perfect ChatGPT Prompt Formula (in just 8 minutes)!
Jeff Su

Peter Svarre, foredragsholder og forfatter til bogen 'Hvad skal vi med mennesker?', har løbende holdt øje med udviklingen.

Han oplever, at kunstig intelligens med lanceringen af ChatGPT og tekst-til-billede-programmer som Midjourney og Dall-E har fået sit folkelige gennembrud.

- Der har været flere store bølgeskvulp i de seneste år, men nu er interessen som en tsunami, siger han.

Han opfordrer dog ansatte til først at få grønt lys fra chefen, og cheferne til lave nogle retningslinjer, inden man bruger værktøjerne til at ændre sine arbejdsgange.

Blandt andet er det uvist, hvad der sker med de data, man giver til systemet, eller hvilke fordomme og muligheder for fejl som er bygget ind i modellerne.

- Mit råd til alle, der vil lege med det her i en arbejdsmæssig sammenhæng: Tænk dig lige om i forhold til, hvad du putter ind i systemet og hvad du bruger tingene til bagefter. Det tror jeg, alle skal gøre sig nogle overvejelserne omkring, siger Peter Svarre.

Sources


Article information

Author: Holly Kirby

Last Updated: 1704629282

Views: 1327

Rating: 4.8 / 5 (52 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Holly Kirby

Birthday: 2000-05-06

Address: 749 Beck Pass Suite 295, West Ritahaven, SD 55530

Phone: +4443158266571758

Job: Article Writer

Hobby: Card Games, Billiards, Aquarium Keeping, Fishing, Horseback Riding, DIY Electronics, Archery

Introduction: My name is Holly Kirby, I am a courageous, multicolored, welcoming, vivid, dazzling, persistent, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.