header banner
Default

Die AEX sluit nipt laer, terwyl Tesla in die Verenigde State daal


Beursblog


Beleggers zijn optimistisch aan de nieuwe beursweek begonnen. De AEX sloot wel nipt lager. Ook in de Verenigde Staten zat de stemming er in aan het begin van de handelsdag. Dat gold niet voor beleggers in Tesla. Dat aandeel daalde nu er minder vraag blijkt te zijn naar batterijen voor de modellen S en X. De ontwikkelingen op de financiële markten werden vandaag bijgehouden door Arend Clahsen en Huib Koel.

Lees direct het artikel

VIDEO: Did Tesla Improve Park Assist? Ultrasonic Parking Sensors vs Tesla Vision
Dirty Tesla

Gratis proberen

VIDEO: BIG CRASH! We tested regenerating on ice with the Tesla Model Y and the Hyundai Ioniq 5.
Norsk elbilforening

Maak eenvoudig een account aan

Gebruik een geldig e-mail adres, bv [email protected]

OF Bekijk onze abonnementen

Sources


Article information

Author: Madison Chavez

Last Updated: 1699862282

Views: 865

Rating: 4.3 / 5 (107 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madison Chavez

Birthday: 1913-04-26

Address: 8123 Lin Row Apt. 411, Robertstad, TN 81036

Phone: +3916418055696794

Job: Chef

Hobby: Sailing, Tea Brewing, Amateur Radio, Orienteering, Web Development, Kite Flying, Archery

Introduction: My name is Madison Chavez, I am a transparent, audacious, brilliant, cherished, rich, Adventurous, ingenious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.