header banner
Default

Hoeveel Bitcoins kan ik nog kopen?


vallende Bitcoins 

Hoeveel Bitcoins zijn er nog te koop? Dit  is een van de meest gestelde vragen op internet m.b.t. Bitcoin. Het is een relevante vraag omdat de beschikbaarheid van een grondstof een factor is die de waarde ervan te beïnvloedt, door een verhouding tussen vraag en aanbod te creëren.

Op dit moment (9 januari 2023) zijn er 19.257.106 Bitcoins in omloop. Dit is 92% van het maximale aantal Bitcoins dat ooit gecreëerd zal worden, namelijk 21 miljoen.

Nieuwe Bitcoins worden gedolven door "miners"

VIDEO: How Many Bitcoin to be a MILLIONAIRE? 🐳
Altcoin Daily

Er worden ongeveer 900 nieuwe Bitcoins per dag gedolven door miners. Iedere 10 minuten wordt er een nieuw blok ontdekt wat 6,25 nieuwe Bitcoins toevoegt aan het totaal. Bij iedere “Bitcoin-halving”, wat ongeveer om de 4 jaar plaats vindt, wordt de blokbeloning verlaagt en komen er dus per dag minder nieuwe Bitcoins op de markt. De volgende halving wordt in 2024 verwacht. Dan zal de beloning voor een nieuw gevonden blok dalen naar 3,125 BTC.

Het tempo waarmee nieuwe Bitcoins worden gewonnen neemt dus iedere 4 jaar af. Daardoor is de verwachting dat de laatste van de 21 miljoen Bitcoins pas in 2140 zal worden gewonnen.

Totale hoeveelheid gedolven Bitcoins per jaar

Bitcoin heeft een eindige voorraad van 21 miljoen. Er zijn dus nu nog 1.742.894 Bitcoins over om gedolven te worden. Wanneer alle Bitcoins gedolven zijn, zal de enige manier om nog een Bitcoin te bemachtigen, het handelen met anderen zijn.

Wanneer de laatste Bitcoin is gewonnen zullen de miners alleen nog maar geld kunnen verdienen aan het innen van de transactiekosten.

Ongeveer 20% van het totale aantal Bitcoins dat in omloop is, gaat verloren.

VIDEO: How Much Bitcoin You Need To Retire! (It’s Less Than You Think)
My Financial Friend

Hoewel het moeilijk is om met zekerheid te weten hoeveel Bitcoins er elke dag verloren gaan, geloven experts dat ongeveer 3,7 miljoen munten voor altijd verdwenen zijn. Dit betekent dat ongeveer 20% van het totale aantal Bitcoins vandaag niet meer toegankelijk is en niet kan worden teruggehaald.

Ze zijn vergeten, verloren, of er is om een andere reden geen toegang meer toe, waardoor het aantal Bitcoins in omloop afneemt. Dit draagt ook bij aan de toenemende waarde van de nog wel toegankelijke en verhandelbare Bitcoins.

Op een gegeven moment, nog voor 2140, zal er een punt komen dat het aantal beschikbare Bitcoins afneemt omdat dan de hoeveelheid verloren gegane BTC per jaar groter zal zijn dan het aantal nieuwe door miners geproduceerde Bitcoins. Een afnemend aantal beschikbare Bitcoins zal een opdrijvend effect hebben op de Bitcoin koers.


Sources


Article information

Author: Daniel Jones

Last Updated: 1698166442

Views: 1037

Rating: 3.8 / 5 (111 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Daniel Jones

Birthday: 1923-02-09

Address: 2327 Kim Passage Apt. 474, Port Stephanieview, UT 82454

Phone: +4607115899483152

Job: Article Writer

Hobby: Pottery, Billiards, Traveling, Scuba Diving, Whiskey Distilling, DIY Electronics, Cooking

Introduction: My name is Daniel Jones, I am a candid, vivid, dedicated, unguarded, tenacious, honest, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.